Dokumentai

VEIKLOS DOKUMENTAI

KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2022 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2021 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2020 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2019 m. VEIKLOS ATASKAITA
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2024 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2023 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020-2022 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2019-2021 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2022-2023 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2021-2022 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2019-2020 m.m. UGDYMO PLANAS

 

NUOSTATAI

TVARKOS

KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS LANKOMUMO TVARKA
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA
 

ATASKAITOS

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį