Dokumentai

ATASKAITOS

VEIKLOS DOKUMENTAI

KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2024 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2023 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2022 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2021 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2020 m. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2022 m. VEIKLOS ATASKAITA
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2019 m. VEIKLOS ATASKAITA
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2024-2026 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2023-2025 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2024 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2021-2023 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020-2022 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2019-2021 m. m.
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2023-2024 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2022-2023 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2021-2022 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS
KLAIPĖDOS ,,GILIJOS” PRADINĖS MOKYKLOS 2019-2020 m.m. UGDYMO PLANAS

NUOSTATAI

TVARKOS

KLAIPĖDOS ,,GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, MOKYKLOS LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKA
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS ĖMINIŲ PAĖMIMO LIGOS NUSTATYMO TYRIMUI ATLIKTI IR (AR) SAVITESTAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį