Uncategorized

MOKINIŲ PRIĖMIMAS KOPIJA

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Būsimųjų pirmokėlių ir naujai atvykstančių mokinių tėvelių dėmesiui!

Atvykstant į mokyklą teikti prašymą nuo 2022 m. birželio 2 d. iki birželio 10 d. nepamirškite :

  • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Laisvos vietos (https://svietimas.klaipeda.lt/laisvu-vietu-mokyklose-paieska/6)
PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
SPRENDIMAS DĖL APTARNAVIMO TERITORIJŲ SĄRAŠO

_______________________________________________________________

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ir patekę į Klaipėdos miesto mokyklą papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai) tel. +370 46 45 21 63.

Į visus Jums rūpimus klausimus apie „Gilijos“ pradinėje mokykloje vykdomas veiklas (neformaliojo švietimo būrelius, popamokinę veiklą, pailgintos dienos grupes, vykdomus projektus ir kt.) maloniai suteiksime informaciją šiais telefonais: 846 300172; 846 346005; 846 213440.

„BŪSIMO PIRMOKO PRIEMONIŲ KREPŠELIS“

Su mokyklos veiklomis, erdvėmis, teikiamomis paslaugomis galite susipažinti čia

Svarbi informacija

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį