Nuolatinės komisijos ir darbo grupės

Pirmininkė – Audrutė Aidukaitė, pradinio ugdymo mokytoja;
Nariai:
Jovita Kasiliauskė, pradinio ugdymo mokytoja;
Solveiga Limšienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Raimonda Mickuvienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Virginija Rakštienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Pirmininkė – Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pavaduotoja – Rūta Šilinskė, specialioji pedagogė.
Sekretorė – Inga Gedrimienė, spec. pedagogė
Nariai:
Gražina Domarkienė, soc. pedagogė
Rima Skiparienė, logopedė;
Loreta Kovierienė, psichologė;
Raimonda Mickuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Larisa Ryžkova, visuomenės sveikatos specialistė.

Pirmininkė – Edita Liutkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Daiva Stančienė, direktoriaus pavaduotoja;
Jūratė Kėblienė, bibliotekininkė.
Komandos vadovas – Edita Liutkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Kristina Puzienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Loreta Koverienė, psichologė;
Gražina Domarkienė, socialinė pedagogė;
Larisa Ryžkova, visuomenės sveikatos specialistė;
Donatas Miltinis, IKT specialistas.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį