Nuolatinės komisijos ir darbo grupės

Pirmininkė – Audrutė Aidukaitė, pradinio ugdymo mokytoja;
Nariai:
Jovita Kasiliauskė, pradinio ugdymo mokytoja;
Solveiga Limšienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Raimonda Mickuvienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Virginija Rakštienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Pirmininkė – Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pavaduotoja – Rūta Šilinskė, specialioji pedagogė.
Sekretorė – Inga Gedrimienė, spec. pedagogė
Nariai:
Gražina Domarkienė, soc. pedagogė
Rima Skiparienė, logopedė;
Loreta Kovierienė, psichologė;
Raimonda Mickuvienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Larisa Ryžkova, visuomenės sveikatos specialistė.

Informacija ruošiama
Pirmininkė – Solveiga Limšienė, pradinio ugdymo mokytoja (el. paštas: solveiga.limsiene@gilijosmokykla.lt);
Nariai:
Loreta Kovierienė, psichologė;
Evelina Brazlauskaitė, pradinio ugdymo mokytoja;
Gitana Pušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja, darbuotojų atstovas;
Ieva Dilijonaitė, dokumentų koordinavimo specialistė, nepedagoginių darbuotojų atstovas.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį