Nuolatinės komisijos ir darbo grupės

Pirmininkė – Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Žaneta Markūnienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Audrutė Aidukaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Virginija Rakštienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Jurgita Urbonienė, pradinio ugdymo mokytoja.

Pirmininkė – Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pavaduotoja – Dovilė Jurelevičė, socialinė pedagogė.
Sekretorė – Ieva Andriejauskienė, pradinio ugdymo mokytoja.
Nariai:
Rūta Šilinskė, specialioji pedagogė/logopedė;
Loreta Kovierienė, psichologė;
Audrutė Aidukaitė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Pirmininkė – Edita Liutkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Daiva Stančienė, direktoriaus pavaduotoja;
Gitana Pušinskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.
Pirmininkė – Edita Liutkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Dovilė Jurelevičė, socialinė pedagogė.
Nariai:
Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Donatas Miltinis, IKT specialistas;
Loreta Kovierienė, psichologė;
Kristina Puzienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
Larisa Ryžkova, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį