Psichologė

Psichologės Loretos Kovierienės
Konsultavimo laikas 2020–2021 m. m.:
Pirmadienis 8.00–12.00 val.
Antradienis 8.00–12.00 val.
Trečiadienis 8.00–12.00 val.
Ketvirtadienis 8.00–12.00 val.
Penktadienis 8.00–12.00 val.
Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.
Psichologo konsultavimo  vieta: II aukštas, 202 kabinetas
 
Individualios psichologo konsultacijos teikiamos Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams.
Konsultavimo valandos – 20 valandų kontaktinis laikas, skiriamas ryšiams su pagalbos gavėjais konsultacijoms, įvertinimų atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų ar užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui.
Nekontaktinės valandos – 20 valandų skiriamos profesinės kvalifikacijos tobulinimui, dokumentų, mokinių įvertinimo duomenų tvarkymui, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui paskaitoms, konsultacijoms, tyrimams, tyrimų duomenų apdorojimui, rekomendacijų rengimui ir kt.
Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
  1. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  2. Mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  3. Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
Į mokyklos psichologę kviečiame kreiptis mokinius, kuriems kyla mokymosi, bendravimo sunkumų, kamuoja miego, valgymo sutrikimai, slegia nuotaikų kaita, vyrauja nenoras lankyti mokyklą ar net darosi nebemielas gyvenimas. Taip pat kviečiami vaikai, siekiantys giliau save pažinti, besidomintys žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.
Tėvus (globėjus) ir mokytojus kviečiame pasitarti vaikų psichinės sveikatos ir auklėjimo klausimais, dalyvauti sprendžiant konfliktus, atrandant geresnį ryšį su vaiku.
Kaip vyksta konsultavimas mokykloje?
Paprastai dėl vaiko konsultavimo kreipiasi tėvai telefonu ar ateina į kabinetą, kur trumpai aptariama problema ir skiriamas laikas konsultacijai. Į konsultaciją kviečiami tėvai, mokytojai (jei reikia) ir vaikas. Jos metu išsamiai aptariama problema, sudaromas konsultacijų planas, skiriamas pastovus konsultacijų laikas. Galima skirti šeimos, individualias vaiko arba grupines konsultacijas. Konsultacijų skaičius priklauso nuo problemos sudėtingumo.
KONSULTACIJŲ METU GAUTA INFORMACIJA LAIKOMA KONFIDENCIALIA, TAI YRA VIEŠAI NESKELBIAMA, SLAPTA.
Mokyklos psichologės veiklos sritys:
Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas.
Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.
Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį