Korupcijos prevencija

ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI EDITA LIUTKUVIENĖ
Kontaktai, kuriais galima pranešti apie korupciją:
Tel. (8 46) 34 60 05
El. p. korupcija@gilijosmokykla.lt
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO TEISĖS PAŽEIDIMĄ (PRIEDAS)
DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti
SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 dalimi, sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį