Korupcijos prevencija

ATSAKINGI ASMENYS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĖS VYKDYMĄ – DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI EDITA LIUTKUVIENĖ
Kontaktai, kuriais galima pranešti apie korupciją:
Tel. (8 46) 34 60 05
El. p. korupcija@gilijosmokykla.lt

KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO NUSTATYMAS
KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS ĮSAKYMAS DĖL PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti
SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ  NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS
Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos darbuotojų supažindinimas su korupcijos prevencija
NUTARIMAS DĖL 2022–2033 METŲ NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS PATVIRTINIMO

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS

Vidiniame mokyklos kanale pranesk@gilijosmokykla.lt galima teikti užpildytą šią pranešimo formą


2021 metais pranešimų apie korupcinio pobūdžio veikas ir pažeidimų nebuvo.
2022 metais pranešimų apie korupcinio pobūdžio veikas ir pažeidimų nebuvo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus 17 straipsnio 5 dalimi, sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:
  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  • direktoriaus pavaduotojas.

Pamokų / atostogų laikas

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį