Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla. 

  1. Organizuoja ir įgyvendina mokykloje priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
  2. Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, sergamumą, ją analizuoja.
  3. Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, teikia informaciją mokytojams apie mokinių galimybes dalyvauti sporto varžybose.
  4. Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas, mokytojams, mokiniams, jų tėvams.
  5. Numato ir įgyvendina užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemones.
  6. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
  7. Inicijuoja mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant.
  8. Teikia pagalbą mokiniams, ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  9. Dalyvauja mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
  10. Teikia ir koordinuoja pirmąją medicinos pagalbą.
DARBO LAIKASSveikatos priežiūros specialistė  Larisa Ryžkova
El.paštas:gilijos@sveikatosbiuras.lt 
PIRMADIENIS8.00–15.3612.00-12.30 pietų pertrauka
ANTRADIENIS 8.00–15.3012.00-12.30 pietų pertrauka
TREČIADIENIS  
KETVIRTADIENIS 8.00–15.3012.00-12.30 pietų pertrauka
PENKTADIENIS 8.00–15.3012.00-12.30 pietų pertrauka

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį