Logopedė

Mokyklos logopedas teikia šią pagalbą:

  • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • teikia logopedinę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
  • konsultuoja mokytojus, besidominčius specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
  • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.
DARBO LAIKAS Logopedė Rima Skiparienė  
El. paštas: rima.skipariene@gilijosmokykla.lt
Logopedė Rūta Šilinskė
El. paštas: ruta.silinske@gilijosmokykla.lt
PIRMADIENIS 12.30–15.30 (310 kab.)
ANTRADIENIS 13.00–16.00 (310 kab.)
TREČIADIENIS 13.00–16.00 (310 kab.)12.30–15.30 (150 kab.)
KETVIRTADIENIS 13.00–16.00 (310 kab.)
PENKTADIENIS 12.30–15.30 (310 kab.)

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį