SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA

PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI DARBE: KUR KREIPTIS PAGALBOS ?

KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS PSICHOLOGINIO SMURTO IR MOBINGO POLITIKA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS


Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos įgyvendinimą koordinuoja mokyklos socialinis pedagogas, psichologas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sudarantys smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo grupę:
Danguolė Plaščinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė (el. paštas – danguole.plascinskiene@gilijosmokykla.lt
Nariai:
Gražina Domarkienė, socialinė pedagogė
Loreta Kovierienė, psichologė.

 

KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE REKOMENDACIJOS

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO KLAIPĖDOS „GILIJOS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE PREVENCIJOS POLITIKA

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį