VIZIJA

Visiškai mikrorajono poreikius tenkinanti pradinė mokykla, sugebanti išugdyti dorą, sąžiningą, savarankišką vaiką, tinkamai pasirengusį tolimesniam mokymuisi, turintį socialinių įgūdžių.

MISIJA

,,Gilijos” pradinės mokyklos bendruomenė - demokratiška, humaniška ir atvira kaitai. Mokykla sudaro galimybes sėkmingai ugdytis įvairių poreikių vaikams. Skiriamas dėmesys pilietiškumo ugdymui, socialinei vaikų adaptacijai. Profesionalūs pedagogai stengiasi sukurti unikalias galimybes vaikų raidai. Glaudus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas. Ugdymo procese taikomos inovacijos. Mokykla plačiai bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis. Puoselėjamos savitos tradicijos.

MOKYKLOS VERTYBĖS

Atsakingumas - Mokykloje rūpinamės ir savimi, ir kitais. Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes.
Pagarba - Mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį. Savo mokykloje remiamės kolegialumo ir bendro sutarimo principais.
Kūrybingumas - Siekiame pastebėti ir puoselėti kiekvieno asmens kūrybines galias.
Mokėjimas mokytis - Su meile kuriame aplinką, kurioje visi norėtų ir galėtų išmokti mokytis.
Siekis tobulėti - Gyvendami nuolatinėje kaitoje jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti geresnės kokybės pamokose, mokyklos renginiuose, organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami mokyklos bendruomenę.
Išsilavinimas - Sudarome galimybes vaikams pažinti pasaulį ir save, išgyventi grožio ir teisingumo jausmus, formuoti praktinio darbo įgūdžius.
Pagrindinė vertybė – mokinys ir jo mokytojas.

Pamokų / atostogų laikas

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį