Aktualijos Renginiai

Patyriminio ugdymo diena „Pažink tave supantį pasaulį“

Birželio 9 dieną mokiniai vykdė įvairias patyrimines veiklas. Su anglų kalbos mokytoja Lina Juknevičiene mokiniai dirbo lauko klasėje, studijavo Europą ir kūrė Europos žemėlapį angliškai. 1 c klasės mokiniai atliko bandymus su pasigamintu druskos tirpalu;  pasitelkę išmaniuosius įrenginius ieškojo vasaros spalvų ir jas užfiksavo vabzdžių iškarpų šablonuose. 2f mokiniai tyrinėjo  Klaipėdos senamiesčio skulptūras; klausėsi legendų, susipažino su autoriais, kurie jas sukūrė; nagrinėjo senamiesčio planą ir žymėjo skulptūrų vietas jame. 4b klasės mokiniai žygio į Smiltynę metu vykdė iš anksto mokytojos paruoštas užduotis; miške ieškojo nurodytų augalų ir kitų objektų, juos fiksavo fotonuotraukose; atliko užduotis su vietovės planu; kojomis išbandę, įvertino Baltijos jūros temperatūrą. 4c mokiniai analizavo stebėtą video medžiagą „Planeta – Žemė“; atliko eksperimentą „Pusiausvyra“; tyrinėjo mokyklos teritorijoje esančius medžius ir krūmus; bandė kuo tiksliau atkartoti medžio lapo struktūrą piešinyje; analizavo video medžiagą „Iškirsta Labanoro giria“; reflektavo dienos veiklas. 2a mokiniai veiklas atliko namų aplinkoje. Vadovaujant mokytojai Ritai, antrokai atliko bandymus su soda, su spalvų gama, su pakabomis. Mokiniams patiko mokytis iš asmeninės patirties, daryti išvadas iš gautų rezultatų eksperimentuojant, žaidžiant, tyrinėjant, prisiliečiant pojūčiais…

Pamokų / atostogų laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį