Aktualijos

Asociacijos „Kūrybinės jungtys“ programa „Tyrinėjimo menas“

 „Dabar supratau! Šiandien gi buvo visos pamokos, tik mes mokėmės kitaip!“- šiais vieno trečioko žodžiais baigėsi pirmas „Gilijos” pradinėje  mokykloje vykdomas asociacijos „Kūrybinės jungtys” programos – „Tyrinėjimo menas” etapas. Ši programa skirta atskleisti ir ugdyti mokinių ir mokytojų kūrybingumą, padėti mokykloms kurti aktualų, XXI amžiaus savastį atliepiantį ugdymo procesą, suteikti praktinę pagalbą, sprendžiant aktualius mokymosi iššūkius, ugdo savarankiškumu grįstą ugdymą. Projektas susideda iš dviejų lygiaverčiai vykstančių procesų: „Mokinių tyrinėjimo projekto“ (gali dalyvauti viena mokyklos klasė) ir „Mokytojų klubo“. Šiais metais aktyviai į projektą įsitraukė mokyklos 3d klasė, vadovaujama mokytojos Kristinos. Jau įvyko projekto  planavimo etapas, kuriame buvo išklausyti kiekvieno mokinio  poreikiai, atlikta nemažai įdomių ir prasmingų veiklų, kurių metu išryškėjo mokiniams aktualus tyrinėjimo klausimas: kaip galima mokytis akademiškai, bet kartu ir kūrybingai? Projekto įgyvendinimo etape bus stiprinamas kritinio mąstymo gebėjimas. Mokiniai tyrinės Klaipėdos miesto erdves, kuriose, integruojant ugdymo turinį ir bendradarbiaujant su kultūrinėmis įstaigomis, įprastos pamokos vyks įdomiau. Kurianti praktikė režisierė Kamilė, klasės mokytoja Kristina, anglų kalbos mokytojos Lina ir Monika padės mokiniams gilinti savo kritinio mąstymo gebėjimą tyrinėjimo aspektu: mokiniai mokysis rinkti duomenis iš skirtingų informacijos šaltinių, kelti klausimus, atskirti faktus ir nuomones, aktyvinti mąstymą, sąmoningumą. Refleksijos ir vertinimo etape 3d klasės mokiniai įsivertins ir apmąstys įgautą patirtį vykdant projektą, suorganizuos integruoto mokymosi proceso darbų parodą. Vyks diskusija, ką ir kaip mokykla ateityje integruos į savo nuolatinę praktiką.

Pamokų / atostogų laikas

Projektai

Draugai

Archyvas

Kategorijos

Keisti teksto dydį