Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 295174070.
Taikos pr. 68, LT-93219, Klaipėda. Tel.: (846) 34 60 05, el. paštas info@gilijosmokykla.lt

Projektai

Nuo 2019 metų mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“. Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Kiekvieną mėnesį tinklalapyje www.ssus.lt skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis. Projekto dalyviai (mokytojų Virginijos Jonavičienės ir Irenos Jurkšaitienės klasės) pagal mėnesio iššūkį atlieka įvairias užduotis su klasės bendruomenės nariais, įvykdytomis veiklų akimirkomis dalinasi su projekto organizatoriais bei mokyklos bendruomenės nariais.

Nuo 2017 metų mokykla dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame šalies projekte „Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose, taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes“. Projekto tikslas – lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas, taikant integralaus ugdymo principus, naujausių žinių perdavimo ir įsisąvinimo metodu, naudojant kultūrinio ugdymo elementus, bendradarbiaujant švietimo ir kultūros įstaigoms, įtraukiant mokyklos bendruomenę.

Nuo 1998 metų mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „Gera pradžia“ („Step by step“), kuris grindžiamas žiniomis apie konkrečiam vaiko amžiui būdingą raidą bei unikalų kiekvieno vaiko vystymąsi. Programa gali būti sudaryta pagal temas, atsižvelgiant į vaikų interesus. Projekto klasėse įrengti mokymo centrai, kuriuose yra nemažai priemonių, knygų. Vaikai dažnai dirba mažose grupėse, atlikdami įvairias užduotis, įgyvendindami savo projektus. Pagrindinės veiklos kryptys:

- Šeimos dalyvavimas ugdymo procese
- Visapusišką vaiko vystymąsi atitinkantys užsiėmimai
- Mokymo individualizavimas
- Mokymo centrai klasėse
Projekte dalyvauja po 2 kiekvieno koncentro klases, t.y. 8 klasės.

Nuo 2013 metų mokykla dalyvauja respublikiniame „Sveikatiados“ projekte, kurio veiklą organizuoja kiekvienais metais savanoriškai suburiama mokytojų iniciatyvinė grupė.

      Nuo 1998 metų mokykla vykdo tarptautinį „Vizualinio mąstymo strategijų“ projektą. Tai vaizduojamojo meno suvokimui skirta programa, kurioje mokiniai, stebėdami meno kūrinių reprodukcijas ir jas aptardami, ugdosi supratimą apie meną, aktyviai dalyvauja diskusijose, ugdosi komunikacinius, tolerancijos, pagarbos vienas kitam įgūdžius. Įgytus praktinius gebėjimus taiko, lankydamiesi P. Domšaičio paveikslų galerijoje.
      Mokykloje vykdomi trys socialinių įgūdžių ugdymo projektai-programos. Tai „Zipio draugai“ (rekomenduojama I-II klasių mokiniams), „Obuolio draugai“ (rekomenduojama III-IV klasių mokiniams), „Antras žingsnis“ (rekomenduojama I-IV klasių mokiniams).
Šiose programose mokiniai mokosi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau. Šių programų paskirtis – ne tik padėti vaikams įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas, bet ir parodyti, kaip svarbu kalbėtis su kitais žmonėmis, kai apima liūdesys ar pyktis ir kaip svarbu išklausyti kitus, kai jiems liūdna ar pikta. Programose daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą. Mokiniai kartą per savaitę dalyvauja 45 minučių užsiėmime. Su vaikais bendrauja atitinkamus kursus baigusios mokytojos, naudodamos kursų metu įgytas metodines priemones (plakatai, žaislai, audio ir video įrašai ...).

Last modified on Antradienis, 12 Lapkritis 2019 11:00