Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 295174070.
Taikos pr. 68, LT-93219, Klaipėda. Tel.: (846) 34 60 05, el. paštas info@gilijosmokykla.lt

Mokyklos istorija ir tradicijos

        Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla – bendrojo ugdymo švietimo įstaiga, įgyvendinanti pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas. 1995 metais balandžio 1 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 189 įsteigta kaip 2-oji pradinė mokykla. 1997 metais įstaigai suteiktas „Gilijos“ pradinės mokyklos vardas. Didelį mokinių skaičių (šiuo metu – 600) lemia gerėjantis mokyklos įvaizdis, kuris priklauso nuo mokinių saugumo, geros ugdymo kokybės, didelio ir įvairiapusio neformaliojo švietimo būrelių pasirinkimo, veikiančių pailgintos dienos grupių (socialiai remtinų šeimų vaikams ir išlaikomų iš tėvų lėšų).
        Mokyklai vadovauja kompetentinga vadovų komanda, mokinius ugdo aukštos kvalifikacijos mokytojai, dirba visa pagalbos mokiniui komanda: psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjai. Mokiniai aktyviai dalyvauja ir laimi prizines vietas tarptautiniuose „Kengūros“ konkursuose (matematikos, lietuvių ir anglų kalbos, istorijos, pasaulio pažinimo), vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“, įvairiuose sveikatinimo konkursuose. Ketvirtų klasių mokiniai dalyvauja tarptautiniuose skaitymo gebėjimų (PIRLS), matematikos ir gamtos mokslų (TIMSS) bei nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose, kurių rezultatai aukštesni už respublikos vidurkį.
        Visiems mokiniams sudarytos galimybės dalyvauti nemokamoje neformaliojo švietimo veikloje (kiekvienais mokslo metais veikia apie 30 įvairaus profilio būrelių) ir tenkinti savo pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. Meno būrelius lankantys mokiniai yra nuolatiniai miesto ir šalies Dainų švenčių, įvairių festivalių, konkursų dalyviai. Mokyklos sportininkai yra atskirų sporto šakų prizininkai respublikoje, Mero taurės laimėtojai mieste. Mokyklos šaškių būrelio nariai kasmet dalyvauja varžybose ir laimi prizines vietas.
        Bendruomenės narių pamėgtais renginiais tapo Mokslo metų pradžios šventė, rudens vakarojimai su tėvais ir seneliais, kalėdinės šventės mokinių tėvams ir mokyklos kolektyvui, Abėcėlės šventė, Ketvirtokų išleistuvės, Amatų mugė, sportinės varžybos klasių bendruomenėse, Teatro diena. Organizuojamos tradicinėmis tapusios akcijos „Atmintis gyva, kol liudija“, „Vasaris – sveikatos mėnuo“, „Savaitė be patyčių“, Pyragų diena.

Last modified on Trečiadienis, 15 Vasario 2017 09:41