Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 295174070.
Taikos pr. 68, LT-93219, Klaipėda. Tel.: (846) 34 60 05, el. paštas info@gilijosmokykla.lt

Naudojimosi mobiliaisiais telefonais taisyklės

NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS „GILIJOS“ PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS

 1. Prasidėjus pamokoms, telefono garsas turi būti išjungtas.
  2. Iki visų pamokų pabaigos telefono vieta – kuprinėje arba kitoje mokytojo nurodytoje vietoje.
  3. Mobilusis telefonas pamokoje gali būti naudojamas kaip mokymo priemonė tik mokytojui leidus.
  4. Telefonu pasinaudoti galima, pasibaigus pamokoms.
  5. Pailgintos dienos grupėje telefonu galima naudotis laisvalaikio metu, bet tik leidus mokytojai.
  6. Mobiliuoju telefonu mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams draudžiama filmuoti ir fotografuoti.
  7. Mokiniui, pažeidus šias taisykles, mokytojas ar kitas mokyklos pedagoginis darbuotojas praneša mokinio tėvams.
  8. Mokykla už telefono saugumą neatsako.

Taisyklės priimtos Vaiko gerovės komisijos posėdyje 2014-09-22 protokolu Nr. 7

Tvarkos papildymas (priimtas Vaiko gerovės komisijos posėdyje 2018-09-07 protokolu Nr. 11):

NAUDOJIMOSI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS IR KITAIS MOBILIAIS ĮRENGINIAIS TAISYKLĖS

 1. Prasidėjus pamokoms, telefono ir kitų mobilių įrenginių garsas turi būti išjungtas.
 2. Iki visų pamokų pabaigos telefono ir kitų mobiliųjų įrenginių vieta – kuprinėje arba kitoje mokytojo nurodytoje vietoje.
 3. Mobilusis telefonas ir kiti mobilieji įrenginiai pamokoje gali būti naudojami kaip mokymo priemonė tik mokytojui leidus.
 4. Telefonu ir kitais mobiliais įrenginiais pasinaudoti galima, pasibaigus pamokoms.
 5. Pailgintos dienos grupėje telefonu ir mobiliaisiais įrenginiais nesinaudojama, išskyrus penktadieniais laisvalaikio metu, leidus mokytojai ir ne ilgiau kaip 30 minučių.
 6. Mobiliuoju telefonu ar mobiliaisiais įrenginiais mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams draudžiama filmuoti ir fotografuoti.
 7. Mokiniui, pažeidus šias taisykles, mokytojas ar kitas mokyklos pedagoginis darbuotojas praneša mokinio tėvams.
 8. Mokykla už telefono ar kitų mobiliųjų įrenginių saugumą neatsako.
Last modified on Antradienis, 11 Rugsėjis 2018 16:53