Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 295174070.
Taikos pr. 68, LT-93219, Klaipėda. Tel.: (846) 34 60 05, el. paštas info@gilijosmokykla.lt

Veiklos gairės ir vykdomos programos

MOKYKLOS VEIKLOS GAIRĖS

Prioritetas - kūrybiškos, pilietiškai aktyvios, motyvuotos ir sveikam gyvenimo būdui pritariančios bendruomenės ugdymas.

Tikslai:

  1. Bendradarbiaujant visiems mokyklos bendruomenės nariams (tėvai, specialistai, pagalbos mokiniui pedagogai, klasės ir būrelių mokytojai) ir taikant individualius bei grupinius mokymosi metodus, maksimaliai išskleisti kiekvieno mokinio individualią pažangą.
  2. Kurti ir tobulinti aktyviai sportuojančią ir sveiką gyvenseną propaguojančią mokyklą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti kokybišką ugdymo procesą.
  2. Mokiniui sudaryti individualias tobulėjimo galimybes, skatinant saviraišką, kritinį mąstymą ir motyvaciją.
  3. Užtikrinti kryptingą pedagogų profesinį tobulėjimą ir plėtoti tėvų švietimą.
  4. Kurti estetišką, integruotą, visa apimančią, sveikatai palankią, aplinką.


Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai:

I PUSMETIS 2020-09-01/2021-01-22
II PUSMETIS 2021-01-25/2021-06-08

 

2020-2021 m. m. mokinių atostogos:

Rudens - 2020-10-26–2020-10-30

Žiemos (Kalėdų) - 2020-12-23–2021-01-05

Žiemos - 2021-02-15–2021-02-19

Pavasario (Velykų) - 2021-04-06–2021-04-09

 

Ugdymo dienos:

Fizinio aktyvumo diena - 2020-09-09

Bendruomenės diena - 2020-11-27

Verslumo diena - 2021-03-05

Teatro diena - 2021-04-01

Mokslo metų baigimo šventė „Tegul skrenda aitvarai“ - 2021-06-08


P.S. Kitas 3 dienas klasės vadovai nusimato savo nuožiūra

Formaliojo švietimo programos:
Pradinio ugdymo bendrojo lavinimo programa. Tvarkaraštis (390 KB)

Neformaliojo švietimo programos:
Popamokiniu metu mokiniai renkasi jų pomėgius bei gebėjimus atitinkančius saviraiškos būrelius. Jų mokykloje yra 29. Tvarkaraštis (307 KB)


Veikia pailgintos dienos grupės. Naują jų tvarką žiūrėti paslaugose.

Last modified on Antradienis, 04 Rugpjūtis 2020 08:42